Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel şi Barnaba în Antiohia şi Iconia

Prima călătorie misionară a lui Pavel. Pavel și Barnabas vizitează Antiohia și Iconia.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Pavel, Barnaba şi Mark au pornit din Pafos (Cipru) spre portul Perga. – Imagine 1
2
Perga era un oraş grec şi capitala regiunii cunoscută sub numele de Pamfilia. (Acum această regiune face parte din prezentul Turcia.) – Imagine 2
3
Când au ajuns în Perga, Ioan Marcu s-a despărţit de ei, şi s-a întors în Ierusalim. – Imagine 3
4
Pavel şi Barnaba au pornit spre o regiune cunoscută sub numele de Pisidia, spre capitala Antiohia. Antiohia Pisidiei era un oraş important, unde s-au întâlnit mai multe rute comerciale. – Imagine 4
5
Când Pavel şi Barnaba sau dus în sinagogă, conducătorii le-au chemat: – Fraţilor, dacă aveţi vorbe de încurajare pentru noi, veniţi şi vorbiţi. – Imagine 5
6
Pavel le-a vorbit despre cum a salvat Dumnezeu pe evrei din Egipt, şi cum le-a promis pe Mesia, un descendent al regelui David. – Imagine 6
7
Apoi Pavel a continuat vorbind despre Isus, care a fost pus pe cruce, a murit şi a înviat dintre morţi. El a fost Mântuitorul ales de Dumnezeu: Mesia. (Fapte 13,16–41) – Imagine 7
8
Când Pavel şi Barnaba au părăsit sinagoga, oamenii le-au implorat să se întoarcă şi săptămâna următoare, şi să mai vorbească despre aceste lucruri. – Imagine 8
9
Săptămâna următoare mulţi s-au adunat să-l audă pe Pavel vorbind. Unii iudei au devenit geloşi pe Pavel, şi au început să vorbească împotriva celor spuse de ei. Pavel a declarat că dacă iudeii resping mesajul despre Isus, se va duce la alte neamuri. Mulţi dintre acestea au devenit creştini, şi au primit Duhul Sfânt. – Imagine 9
10
Iudeii au întărâtat nişte femei religioase şi pe conducătorii oraşului, care apoi au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba, şi i-au izgonit din hotarele oraşului. – Imagine 10
11
Pavel şi Barnaba au scuturat praful de pe picioare, ceea ce a însemnat că locuitorii oraşului le-au respins mesajul, şi s-au dus în oraşul Iconia. – Imagine 11
12
Pavel şi Barnaba s-au dus în sinagogă, şi au predicat acolo în aşa fel că mulţi iudei şi greci au crezut. Apostolii au mai rămas în oraş puţin timp, şi Dumnezeu le-a dat puterea să facă minuni şi semne. – Imagine 12
13
Unii iudei însă au vorbit împotriva mesajului lui Pavel şi Barnaba. Oamenii s-au împărţit în două tabere. Unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii. – Imagine 13
14
O mulţime alcătuită din iudei şi alte neamuri au plănuit să-l ucidă pe Pavel şi Barnaba cu pietre. – Imagine 14
15
Apostolii au aflat despre acest plan, şi au fugit din Iconia spre regiunea Licaoniei, oraşul Listra. – Imagine 15
16
Imagine 16