Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel şi Sila călătoresc la Filipi

Pavel și Sila sunt conduși în Filipi, unde o întâlnesc pe Lidia.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Pavel l-a chemat pe Barnaba să viziteze locurile în care fuseseră în primul lor drum misionar, Barnaba a fost de acord, dar a vrut să-l ducă şi pe Ioan Marcu. Pavel nu a vrut acest lucru, pentru că acesta îi părăsise o dată. Această neînţelegere a fost destul de mare, ca să-i despartă unul de altul. – Imagine 1
2
Barnaba şi Ioan Marcu au pornit împreună. – Imagine 2
3
Au călătorit cu corabia la Cipru, unde au vizitat şi au încurajat noii creştini. – Imagine 3
4
Pavel şi-a ales pe Sila, şi când au pornit, biserica din Antiohia le-a încredinţat în grija Domnului. – Imagine 4
5
Au străbătut Siria şi Cilicia. Sila le-a dus scrisoarea trimisă de conducătorii din Ierusalim pentru a le încuraja pe creştinii din alte neamuri. Amândoi au predicat Cuvântul lui Dumnezeu, şi au ajutat bisericile să crească în credinţă. – Imagine 5
6
Apoi s-au dus la Derbe şi celelalte locuri pe care le vizitaseră Pavel înainte. – Imagine 6
7
La Listra l-au cunoscut pe tânărul creştin Timotei. Mama sa era o iudaică credincioasă, iar tatăl era grec. Creştinii din oraş l-au apreciat mult pe Timotei, şi Pavel l-a invitat să li se alăture. – Imagine 7
8
Pavel, Sila şi Timotei s-au dus din oraş în oraş, învăţând credincioşii să respecte hotărârile luate de apostolii şi prezbiterii din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau în număr din zi în zi. – Imagine 8
9
După aceea Pavel şi Sila au călătorit prin Frigia şi Galatia. S-au gândit să se ducă în sudul Asiei, dar Duhul Sfânt le-a oprit. Astfel au pornit spre nord, spre Bitinia, sar Duhul lui Isus nu le-a lăsat acolo. – Imagine 9
10
Au trecut atunci prin Misia, şi s-au oprit la Troa. – Imagine 10
11
În noaptea aceea Pavel a avut o vedenie. I-a apărut un om din Macedonia, din nordul Greciei, şi l-a implorat: – Vino în Macedonia şi ajută-ne! – Imagine 11
12
Când Pavel le-a povestit lui Sila şi lui Timotei, au înţeles că Dumnezeu le cheamă în Macedonia, Grecia să predice Evanghelia acolo. Au împachetat imediat. – Imagine 12
13
La Troa au urcat într-o corabie, şi au călătorit la Samotracia, şi a doua zi s-au oprit la Neapolis. – Imagine 13
14
De acolo au ajuns la Filipi, un oraş important al Macedoniei şi al coloniei romane. – Imagine 14
15
În ziua Sabatului s-au dus în afara oraşului, la râu, unde credeau că oamenii se adună pentru a se ruga. Au stat de vorbă cu nişte femei, care s-au adunat. – Imagine 15
16
Una dintre aceste femei era Lidia din Tiatira, o vânzătoare de purpură, care era temătoare de Dumnezeu. În timp ce-l asculta pe Pavel vorbind despre evanghelia lui Isus, Domnul i-a deschis inima, şi a devenit creştină. – Imagine 16
17
A fost botezată împreună cu membrii familiei sale. Apoi l-a invitat pe Pavel, Sila şi Timotei să fie invitaţii casei sale în Filipi. – Imagine 17
18
Imagine 18