Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel este arestat în Ierusalim

Pavel e acuzat și arestat în mod nedrept în Ierusalim.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Pavel s-a întors în Ierusalim, Iacov l-a avertizat că datorită unor zvonuri, oamenii cred că Pavel a învăţat iudeii care trăiesc între neamuri să se lepede de Legea lui Moise, şi să ignore tradiţiile iudeilor. – Imagine 1
2
Pentru a dovedi că aceste zvonuri sunt false, Pavel s-a dus în Templu cu patru bărbaţi care îndeplineau tradiţia procesului de purificare. – Imagine 2
3
Cu şapte zile mai târziu unii iudei din Asia l-au văzut pe Pavel cu Trofim, un efesean, şi s-au gândit că Pavel l-ar fi dus în Templu, unde alte neamuri nu puteau să intre. Aceşti iudei au stârnit mulţimea repede. – Imagine 3
4
L-au prins pe Pavel şi au strigat: – Bărbaţi israeliţi, veniţi în ajutor! Acesta este un om care învaţă împotriva poporului nostru şi împotriva legii iudeilor. Vorbeşte împotriva Templului, ba chiar a pângărit acest loc sfânt, fiindcă aduce nişte greci în Templu. – Imagine 4
5
Astfel l-au prins pe Pavel, şi l-au tras afară din Templu, şi au încuiat poarta după el. În timp ce vroiau să îl ucidă, sa dus vestea la comandantul regimentului roman că Ierusalim este în agitaţie. Acesta şi-a chemat soldaţii şi ofiţerii imediat, şi au alergat la faţa locului. – Imagine 5
6
Când l-au văzut pe comandant şi pe soldaţi, au încetat să-l mai bată pe Pavel. Comandantul l-a arestat pe Pavel, a poruncit să fie legat cu două lanţuri, şi a poruncit să fie dus în fort. Mulţimea se ţinea după el, strigând: „La moarte cu el!“ – Imagine 6
7
Când urma să fie băgat în fort, comandantul l-a întrebat: – Nu eşti tu egipteanul care, cu câtva timp în urmă, a pornit o răscoală şi a dus în pustie patru mii de răsculaţi? – Nu, – i-a răspuns Pavel. – Eu sunt iudeu, cetăţean din Tarsul Ciliciei. Dă-mi voie, te rog, să vorbesc poporului! Comandantul i-a dat voie, şi poporul s-a liniştit. – Imagine 7
8
Apoi Pavel a vorbit despre tinereţea şi educaţia sa în Ierusalim, unde a învăţat de la Gamaliel, şi a prigonit creştinii. Le-a povestit cum ia apărut Isus pe drumul spre Damasc, şi cum s-a pocăit, şi s-a botezat. – Imagine 8
9
Iar când a început să vorbească despre cum l-a trimis Dumnezeu să aducă evanghelia la alte neamuri, au început să îşi ridice glasul. Strigau îşi aruncau hainele, şi aruncau praf în aer. – Imagine 9
10
Comandantul l-a dus înăuntru pe Pavel, şi a poruncit să fie interogat prin lovituri de bici, ca să afle cauza din care oamenii îi erau aşa împotrivă. – Imagine 10
11
Pavel a întrebat ofiţerul de lângă el: – Este legal să biciuiţi un cetăţean roman fără judecată? Fiindcă cetăţenii romani nu au putut fi pedepsiţi fără judecată. – Imagine 11
12
Când ofiţerul a auzit acest lucru, s-a dus la comandant, şi a întrebat: – Ce faci? Acest bărbat este cetăţean roman! – Imagine 12
13
Comandantul s-a dus la el, şi l-a întrebat: – Eşti cetăţean roman? – Da, i-a răspuns Pavel. – Şi eu sunt roman, – zise comandantul, – şi cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta. Pavel i-a zis: – Eu sunt chiar născut roman. Atunci l-au dezlegat imediat. – Imagine 13
14
Ziua următoare, comandantul a poruncit ca conducătorii preoţilor şi Sinedriul să se adune, pentru că vroia să afle care era vina lui. L-a adus şi pe Pavel înaintea lor. – Imagine 14
15
Pavel a început: – Fraţilor, eu mi-am trăit viaţa cu o conştiinţă curată înaintea lui Dumnezeu până acum. Marele preot Ananias le-a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. – Ce fel de judecător eşti dacă porunceşti să mă lovească, încălcând astfel Legea?, întreba Pavel. – Imagine 15
16
Pavel ştia că o parte dintre ei erau saduchei, cealaltă parte erau farisei, şi a strigat: – Fraţilor, eu sunt fariseu, şi sunt judecat pentru că cred în învierea morţilor! – Imagine 16
17
Membrii sfatului au început să discute, şi s-a stârnit o neînţelegere, pentru că saducheii nu crezuseră în înviere, în îngeri şi duhuri, fariseii însă da. Când neînţelegerea a crescut, comandantul s-a temut pentru siguranţa lui Pavel, şi a poruncit soldaţilor să-l smulgă din mijlocul lor, şi să-l ducă înapoi în fort. – Imagine 17
18
În noaptea aceea, Domnul a apărut lui Pavel, şi i-a zis: – Curaj, Pavel! Căci aşa cum ai depus mărturie despre Mine aici în Ierusalim, tot aşa trebuie să depui mărturie despre evanghelie şi în Roma! – Imagine 18
19
Dimineaţa următoare, un grup de iudei au pus la cale un complot şi s-au legat cu blestem, zicând că nici nu vor mânca, nici nu vor bea până când nu-l vor omorî pe Pavel. – Imagine 19
20
S-au dus la conducătorii preoţilor şi la bătrâni, şi le-au zis: – Ne-am legat cu blestem să nu mâncăm nimic până când nu-l omorâm pe Pavel. Acum deci, voi împreună cu Sinedriul, trimiteţi-i vorbă comandantului să-l aducă la voi, şi înainte să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. – Imagine 20
21
Nepotul lui Pavel însă a auzit acest complot, s-a dus la fort, şi i-a zis lui Pavel. Pavel a chemat un centurion şi i-a zis: – Condu-l pe tânărul acesta la comandant. Are de spus ceva important. – Imagine 21
22
După ce auzise despre complot, comandantul a chemat doi centurioni, şi a poruncit: – Pregătiţi două sute de soldaţi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţaşi ca să meargă până în Cezareea astă-seară la ora nouă. Asiguraţi cai şi pentru Pavel, ca să-l puneţi călare şi să-l duceţi în siguranţă la guvernatorul Felix! A scris şi o scrisoare guvernatorului Felix: – Imagine 22
23
„Omul acesta a fost prins de către iudei şi era să fie omorât de ei când am ajuns cu soldaţii. Când am aflat că este cetăţean roman, l-am pus în siguranţă. Era acuzat pentru nişte controverse referitoare la Legea lor, dar nu era nici o acuzaţie pentru care să merite moartea sau lanţurile. Mi s-a dat însă de ştire că există un complot împotriva acestui om, aşa că lam trimis imediat la tine, poruncindu-le şi acuzatorilor să-ţi spună ce au împotriva lui.” – Imagine 23
24
Noaptea aceea soldaţii l-au dus pe Pavel la Antipatris. Dimineaţa următoare s-au întors la fort, şi călăreţii l-au dus pe Pavel în Cezareea. – Te voi audia când vor veni şi acuzatorii tăi, spuse guvernatorul lui Pavel. – Imagine 24
25
Imagine 25