Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel la Atena

Pavel vorbește cu oamenii din Atena despre „Dumnezeul necunoscut”.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Pavel a fost în Atena, aşteptându-le pe Sila şi pe Timotei să ajungă la el din Bereea. – Imagine 1
2
În timp ce le aştepta, a fost tulburat adânc de toţi idolii din acest oraş. – Imagine 2
3
S-a dus la sinagogă să discute cu iudeii şi cu grecii temători de Dumnezeu, şi a vorbit în piaţă cu aceia pe care-i întâlnea. Oamenilor din Atena le plăcea să-şi petreacă timpul discutând diferite idei. – Imagine 3
4
A stat de vorbă şi cu nişte filosofi epicurieni şi stoici. Când le-a vorbit despre Isus şi învierea sa, au spus: – Ce vrea să spună palavragiul acesta? Alţii au zis: – Pare că vesteşte nişte dumnezei străini. – Imagine 4
5
L-au dus pe Pavel la Aeropag, consiliul oraşului, şi l-au rugat: – Vorbeşte-ne despre aceste idei şi învăţături noi. – Imagine 5
6
Pavel a stat în faţa consiliului şi a zis: – Bărbaţi atenieni! Străbătând oraşul vostru, am observat multe lucruri la care vă închinaţi, şi văd că sunteţi foarte religioşi. – Imagine 6
7
– Pe unul dintre altare scrie: „Unui Dumnezeu necunoscut.” Ei bine, acesta este Dumnezeul despre care vă vorbesc eu, la care vă închinaţi fără săL cunoaşteţi. – Imagine 7
8
– El este Dumnezeul, care a creat lumea şi tot e este în ea. El este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. – Imagine 8
9
– El dă viaţă tuturor. El a creat toate neamurile de la un singur om. El controlează înălţarea şi căderea naţiunilor. – Imagine 9
10
– Dumnezeu vrea să-L căutăm şi să-L găsim. În El trăim, ne mişcăm şi existăm. Cum au zis unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul lui”. Dumnezeu nu este un idol făcut de meşteşugari din aur sau argint sau piatră cioplită. – Imagine 10
11
– El ne comandă tuturor să se pocăiască şi să se întoarcă la El. Pentru că a rânduit o zi, în care lumea va fi judecată de către Isus pe care L-a înviat din morţi. – Imagine 11
12
Când l-au auzit pe Pavel vorbind despre învierea morţilor, unii au râs, iar alţii au zis: – Te vom asculta altădată despre aceste lucruri. – Imagine 12
13
Astfel s-a sfârşit discuţia lui Pavel cu ei. Unii totuşi au devenit credincioşi, inclusiv un tânăr, pe nume Dionisie, membru al consiliului şi o femeie numită Damaris. – Imagine 13
14
Imagine 14