Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Întoarcerea lui Saul (Pavel)

Isus apare în fața lui Saul (Pavel) în timp ce acesta călătorește spre Damasc pentru a aresta creștinii de acolo.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Fapte 7:58 La moartea lui Ştefan, o persoană importantă era şi un tânăr numit Saul. Cei care l-au ucis pe Ştefan şiau lăsat hainele la picioarele lui. – Imagine 1
2
Fapte 8:1 După moartea lui Ştefan, creştinii din Ierusalim au suferit atât de mult încât mulţi au plecat să-şi găsească alt loc de trăit. Unii au plecat spre nord, în oraşul Damasc. – Imagine 2
3
Fapte 9 Saul s-a dus la marele preot, şi i-a cerut scrisori care să-i permită în Damasc arestarea celor care umblau pe “Cale” – aşa le numeau pe creştinii din acea vreme. – Imagine 3
4
Saul a primit documentele, şi a pornit spre Damasc, intimidând cu moartea pe cei care credeau că Isus era „Calea” la Dumnezeu. – Imagine 4
5
În timp ce se apropia de oraş, deodată a strălucit o lumină din cer, iar el a căzut pe genunchi. A auzit o voce: – Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? – Imagine 5
6
– Cine eşti, Doamne? – întreba Saul. – Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti, – răspunse vocea. – Scoală-te, du-te în oraş, şi ţi se va spune ce trebuie să faci. – Imagine 6
7
Însoţitorii lui au rămas încremeniţi. Auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat, dar când şi-a deschis ochii, nu vedea nimic. – Imagine 7
8
Astfel oamenii l-au condus în Damasc, unde a rămas orb timp de trei zile, şi nu a mâncat şi nu a băut nimic. – Imagine 8
9
În Damasc era un ucenic numit Anania. Într-o vedenie, Domnul i-a zis: – Anania! – Da, Doamne! – răspunse el. – Imagine 9
10
– Du-te în casa lui Iuda în strada Dreaptă, şi caută un bărbat numit Saul. El se roagă acum, şi într-o vedenie a văzut un bărbat numit Anania, care a venit, şi-a pus mâinile peste el, şi i-a redat vederea. – Imagine 10
11
– Doamne! – răspunse Anania. – Acest bărbat le-a făcut mult rău poporului Tău sfânt în Ierusalim. Şi aici a venit cu puteri din partea preoţilor ca să aresteze pe toţi care cred în numele Tău. – Imagine 11
12
Domnul însă i-a zis lui Anania: – Du-te! L-am ales pe Saul să ducă Numele meu nu numai israeliţilor, dar şi altor neamuri şi împăraţilor lor. Îi voi arăta cât de mult va suferi pentru mine. – Imagine 12
13
Anania s-a dus în casa aceea, şi a pus mâinile pe Saul. – Fratele Saul, Isus care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt. În clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi şi-a recăpătat vederea. – Imagine 13
14
Saul s-a sculat, şi a fost botezat, a mâncat şi şi-a recăpătat puterea. – Imagine 14
15
Saul a petrecut câteva zile cu acei ucenici din Damasc, după care venise să le aresteze. – Imagine 15
16
A început imediat să predice şi în sinagogi faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. – Imagine 16
17
Cei care-l ascultau au rămas uimiţi şi au întrebat: – Nu acesta este bărbatul care a provocat atât necaz creştinilor din Ierusalim, şi a venit şi aici pentru a le aresta. – Imagine 17
18
Saul se întărea tot mai mult, şi le-a explicat că Isus este Mesia. După câteva zile, nişte iudei s-au sfătuit să-l omoare pe Saul. – Imagine 18
19
Au păzit porţile în speranţa de a-l ucide. Saul însă a aflat despre uneltirea lor. – Imagine 19
20
Ucenicii lui l-au luat într-o noapte, şi l-au coborât de pe zidul oraşului într-o coşniţă, astfel Saul a scăpat. – Imagine 20
21
S-a întors la Ierusalim, unde a încercat să se alăture ucenicilor. Lor însă le era frică de el, nu au putut crede că s-a schimbat. – Imagine 21
22
Barnaba însă le-a explicat că Saul a devenit creştin, şi în Damasc a predicat că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Atunci apostolii l-au primit pe Saul, iar el a început să vorbească cu îndrăzneală despre Isus în Ierusalim. – Imagine 22
23
Când a început însă să vorbească despre Isus evreilor care au adoptat limba şi cultura greacă, aceştia au încercat să-l omoare. – Imagine 23
24
Pentru a-l proteja, credincioşii l-au dus în portul Cezareea, şi l-au trimis înapoi în oraşul său natal, la Tars. Saul era numele lui evreu, însă ca cetăţean roman, a primit şi numele latin „Pavel”. – Imagine 24
25
Biserica din Iudeea, Galileea şi Samaria se bucura de pace în această vreme, Duhul Sfânt le încuraja pe credincioşi şi numărul lor se înmulţea. – Imagine 25
26
Imagine 26