Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel în Corint

Pavel muncește împreună cu Priscila și Aquila ca și făcător de corturi în timp ce împărtășește evanghelia în Corint.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Din Atena Pavel a călătorit la Corint, un oraş important al Imperiului Roman, un centru comercial. – Imagine 1
2
Pavel s-a împrietenit cu un cuplu iudeu, Aquila şi Priscila, care fuseseră siliţi să părăsească Roma când Împăratul Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din oraş. Aquila şi Priscila făceau corturi, iar Pavel avea acelaşi meşteşug. – Imagine 2
3
Pavel locuia şi lucra împreună cu ei. În fiecare zi de Sabat, se ducea la sinagogă, încercând să convingă iudeii şi grecii că Isus este Mesia, Mântuitorul ales de Dumnezeu. – Imagine 3
4
După un timp, Sila şi Timotei au venit din Bereea. Au continuat să vorbească despre Isus. – Imagine 4
5
După un timp unii iudei din sinagogă s-au împotrivit, şi l-au insultat pe Pavel. El şi-a scuturat hainele, şi a zis: – Sângele vostru să cadă asupra capului vostru – Imagine 5
6
Pavel a plecat, şi a intrat în casa lui Titiu Iust, un bărbat care nu era iudeu, dar care se temea de Dumnezeu, şi care trăia chiar lângă sinagogă. Crisp, fruntaşul sinagogii, şi familia sa au crezut şi ei în Domnul. – Imagine 6
7
Şi alţi corinteni l-au ascultat pe Pavel, au crezut şi s-au botezat. – Imagine 7
8
Într-o noapte, Domnul a vorbit cu Pavel într-o vedenie: – Nu te teme! Vorbeşte şi nu tăcea, căci eu sunt cu tine, şi nimeni nu va putea să pună mâna pe tine, pentru că mulţi din acest oraş îmi aparţin. – Imagine 8
9
Astfel Pavel a rămas acolo timp de un an jumătate, învăţând Corintenii vorba Domnului. – Imagine 9
10
Când Galion a devenit guvernatorul Ahaiei, unii iudei l-au dus pe Pavel în faţa lui. L-au acuzat ca fiind cineva care aţâţă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii iudeilor. – Imagine 10
11
Când Pavel a încercat să se apere, Galion a zis la acuzatori: – Ascultaţi, iudeilor, dacă acesta ar fi un caz de faptă rea sau crimă serioasă, v-aş asculta. – Imagine 11
12
– Deoarece este vorba de o neînţelegere asupra unui cuvânt sau nume sau legea voastră, să o rezolvaţi voi! Refuz să fiu judecător în asemenea cazuri. Cazul a fost închis, iar Pavel a mai rămas în Corint. – Imagine 12
13
După aceea şi-a luat rămas bun de la creştinii din Corint, şi s-a dus la portul numit Chencrea. Acolo s-a tuns conform legilor iudeilor, căci făcuse o juruinţă. (Probabil este vorba despre juruinţa nazireatului – vezi Numeri 6.) – Imagine 13
14
Apoi a plecat cu corabia la Efes împreună cu Priscila şi Aquila. – Imagine 14
15
Imagine 15