Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel şi Barnaba călătoresc la Cipru

Prima călătorie misionară a lui Pavel. Pavel și Barnabas vizitează insula Cipru.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Fapte 11,19–26 După moartea lui Ştefan, mulţi creştini au fost prigoniţi, şi au trebuit să plece din Ierusalim. Oriunde au plecat, au vorbit iudeilor despre Isus. Unii care au plecat în Antiohia, au vorbit despre Isus şi altor neamuri, şi mulţi dintre acestea au crezut în El. – Imagine 1
2
Antiohia era în Siria, la nord de Ierusalim. Când vestea că şi alte neamuri devin creştini a ajuns la Ierusalim, l-au trimis pe Barnaba să afle ce se întâmplă. – Imagine 2
3
Barnaba era foarte bucuros când a cunoscut noii creştini, şi le-a încurajat să-L asculte pe Dumnezeu. El era un om plin de Duhul Sfânt şi de credinţă, şi numărul creştinilor creştea. – Imagine 3
4
Aceşti noi creştini au avut nevoie de învăţătură, de aceea Barnaba a plecat să caute pe cineva care să ajute conducătorii bisericii. – Imagine 4
5
A călătorit la Tars, unde locuia Saul, sau Pavel în limba greacă. În trecut Pavel prigonise creştinii, acum însă devenise şi el creştin. – Imagine 5
6
Barnaba l-a încurajat pe Pavel să vină cu el la Antiohia pentru a ajuta noii creştini. – Imagine 6
7
Pavel a acceptat invitaţia, şi li s-a alăturat lui Barnaba, Simon, Luciu şi Manaen. Această echipă de profeţi şi învăţători le-a arătat creştinilor cum să trăiască pentru Dumnezeu, şi au condus biserica din Antiohia. Pavel a petrecut mai mult de un an cu ei. – Imagine 7
8
Într-o zi, când aceşti oameni slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt lea zis: – Puneţi-mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul (Pavel) pentru lucrarea specială la care i-am chemat. – Imagine 8
9
Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste cei doi, şi leau lăsat să plece. Ioan Marcu, o rudă a lui Barnaba li s-a alăturat pe drum. – Imagine 9
10
Bărbaţii au călătorit spre est, şi au ajuns la Seleucia. – Imagine 10
11
De acolo au plecat pe o corabie la Cipru. Aceasta era insula de unde venea Barnaba, şi unde unii creştini s-au refugiat. – Imagine 11
12
Misionarii au ajuns la Salamina, partea de vest a insulei. – Imagine 12
13
Au început să vorbească în sinagogi despre Isus şi leau încurajat pe noii creştini. – Imagine 13
14
Pavel şi Barnaba au călătorit prin toată insula, predicând în sinagogi şi încurajând creştinii. – Imagine 14
15
În final au ajuns la Pafos, unde trăia şi stăpâni dregătorul Sergius Paulus. Acesta era un om înţelept, care a trimis după Barnaba şi Saul, fiindcă dorea să audă Cuvântul lui Dumnezeu. – Imagine 15
16
Era acolo un vrăjitor iudeu, Bar-Isus (numit şi Elima), care le stătea împotrivă. Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat drept la Elima. – Imagine 16
17
– Eşti fiul dracului, un om plin de viclenie şi de răutate! – spunea. – Eşti plin de minciuni şi de intrigi. Domnul te va face orb, şi nu vei vedea soarele timp de o vreme. – Imagine 17
18
În momentul acela, a căzut peste el o ceaţă şi întuneric, şi căuta bâjbâind nişte oameni care să-l conducă de mână. Când dregătorul văzu ce se întâmplase, a crezut în Domnul. – Imagine 18
19
La Pafos, Pavel, Barnaba şi Marcu s-au urcat pe o corabie şi şi-au continuat călătoria spre Perga. – Imagine 19
20
Imagine 20