Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel se întoarce la Antiohia

Pavel se întoarce în Antiohia trecând prin Efes și Ierusalim.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Din portul de la Chencrea, Pavel a plecat cu corabia lângă Corint cu Aquila şi Priscila. – Imagine 1
2
Au ajuns în Efes, cel mai mare oraş roman de pe coasta greacă. – Imagine 2
3
La Efes, Pavel a intrat în sinagogă, şi a stat de vorbă cu iudeii. L-au rugat să rămână cu ei, dar el n-a acceptat. Însă a promis: – Mă voi întoarce dacă e voia lui Dumnezeu. – Imagine 3
4
Apoi a urcat într-un vas, şi le-a lăsat pe Aquila şi Priscila în Efes. – Imagine 4
5
Corabia a pornit spre portul din Cezareea. – Imagine 5
6
După ce a plecat, în Efes a venit un iudeu numit Apolo din Alexandria (Egipt). El a fost un om talentat şi tare în Scripturi. A vorbit despre Isus, dar nu cunoştea, numai botezul lui Ioan. – Imagine 6
7
Când Priscila şi Aquila lau auzit în sinagogă, lau invitat acasă şi i-au explicat calea lui Dumnezeu mai cu deamănuntul. – Imagine 7
8
Apolo era un orator talentat, excelent în dezbateri şi în modul în care vorbea despre credinţa sa. – Imagine 8
9
Când Apolo a hotărât să plece în regiunea oraşului Corint şi să ajute creştini de acolo, efesenii au scris o scrisoare ucenicilor să-l primească bine. – Imagine 9
10
Când a ajuns, a fost de mare ajutor creştinilor de acolo. A înfruntat cu putere pe iudei înaintea poporului, şi le-a dovedit din Scripturi că Isus este Mesia. – Imagine 10
11
Între timp, corabia lui Pavel a ajuns în Cezareea, iar el s-a dus în Ierusalim. – Imagine 11
12
Biserica de aici l-a primit şi l-a ascultat despre aventurile sale de pe drum. – Imagine 12
13
Din Ierusalim Pavel s-a întors în Antiohia, Siria. – Imagine 13
14
Acolo a fost primit tot de creştini, şi le-a povestit şi lor cele întâmplate pe drum. După ce a petrecut ceva timp în Antiohia, Pavel a călătorit la diferite locuri peste regiunile Galatiei şi a Frigiei, întărind ucenicii peste tot. – Imagine 14
15
Imagine 15