Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel în Efes

Pavel ajunge în Efes. Cei care devin creștini, își ard cărțile despre ocultism.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După cea de-a doua călătorie misionară, Pavel a petrecut câtva timp în Antiohia înainte să pornească la drum pe continent prin Galatia şi Frigia, încurajând creştinii pe care le-a întâlnit acolo. Apoi a ajuns în Efes, al patrulea oraş mare al Imperiului Roman cu o populaţie de mai mult de 250.000. – Imagine 1
2
Aici, în Efes s-a întâlnit cu ucenicii lui Isus, şi le-a întrebat: – Aţi primit Duhul Sfânt când aţi crezut? – Imagine 2
3
– Nu, – răspunse ei, – nici nu am auzit de existenţa Duhului Sfânt. Au auzit numai şi au primit botezul pocăinţei al lui Ioan Botezătorul. – Imagine 3
4
Pavel le-a explicat că Ioan Botezătorul a spus tuturor să creadă în Cel ce venea după el, adică Isus. Aceştia, când au auzit acest lucru, s-au botezat în numele Domnului Isus. – Imagine 4
5
Atunci Pavel şi-a pus mâinile pe ei, iar Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau. Erau cam doisprezece bărbaţi. – Imagine 5
6
În următoarele trei luni, Pavel a vorbit în sinagogă. Unii iudei însă i-au respins mesajul, şi nu au acceptat ca Isus să fie numit Calea lui Dumnezeu. Astfel, Pavel şi ucenicii au părăsit sinagoga. În următorii doi ani, Pavel a învăţat în casa lui Tiran. Mulţi iudei şi greci din Asia au auzit cuvântul Domnului. – Imagine 6
7
Dumnezeu i-a dat lui Pavel puterea de a face miracole. Când peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau din ei duhurile rele. – Imagine 7
8
Unii iudei au încercat să procedeze asemenea lui Pavel. Şapte fii ai lui Sceva, un preot de seamă, au umblat din oraş în oraş, izgonind duhuri rele. Au încercat să folosească numele Domnului Isus, spunând: – Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară! – Imagine 8
9
Odată când au încercat acest lucru, duhul rău le-a răspuns: – Îl cunosc pe Isus şi îl cunosc şi pe Pavel, dar voi cine sunteţi? – Imagine 9
10
Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit pe ei, i-a atacat şi i-a chinuit în aşa fel încât au trebuit să fugă din casă. – Imagine 10
11
Întâmplarea aceasta s-a răspândit repede prin Efes, şi au început să se teamă de numele Domnului Isus. Mulţi dintre cei care au început să creadă şi-au mărturisit păcatele. Cei care făcuseră vrăjitorii şiau adus cărţile oculte scumpe, şi le-au ars într-un foc public. Astfel mesajul Domnului s-a răspândit şi s-a întărit. – Imagine 11
12
După acestea, Duhul l-a trimis pe Pavel în Macedonia şi Ahaia înainte să se ducă în Ierusalim. Şia trimis asistenţii, Timotei şi Erast, înainte în Macedonia, iar el a mai rămas puţin în Asia. – Imagine 12
13
Imagine 13