Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel în faţa lui Felix

Pavel este judecat în fața guvernatorului roman Felix.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Cinci zile după ce Pavel fusese dus la Cezareea, marele preot Ananias a venit împreună cu câţiva dintre bătrâni şi cu un anume avocat Tertulus pentru a prezenta cazul. Tertulus a adus acuzaţii împotriva lui Pavel. A început cu nişte vorbe linguşitoare adresate guvernatorului Felix. – Imagine 1
2
Apoi a început acuzaţia: – Pavel este un adevărat cârcotaş, care stârneşte răscoale printre iudeii din toată lumea, este conducătorul partidei nazarinenilor, şi a încercat să profaneze chiar şi Templul când noi l-am prins. Iudeii au fost de acord cu tot ce spusese Tertulus. – Imagine 2
3
Guvernatorul i-a făcut semn lui Pavel să vorbească. Pavel a zis: – Am ajuns în Ierusalim acum douăsprezece zile, însă nu m-au găsit certându-mă cu nimeni niciunde. – Imagine 3
4
– Mărturisesc că urmez „Calea” lui Dumnezeu, care ei spun că este o partidă. – Imagine 4
5
– Acuzatorii mei m-au văzut în Templu în timpul ceremoniei de curăţire. Nu era nici mulţime, nici zarvă în jurul meu. – Imagine 5
6
– Astăzi mă aflu înaintea ta pentru că cred în învierea morţilor! – Imagine 6
7
Aici Felix, care era bine informat cu privire la „Cale”, a amânat audierea, zicând: – Aşteaptă până când va veni tribunul Lisias. Atunci voi decide în privinţa voastră. Pavel a fost ţinut sub pază, dar a avut şi o anumită libertate, şi prietenii l-au putut vizita. – Imagine 7
8
Câteva zile mai târziu, Felix şi soţia sa, Drusila, care era iudaică, au trimis după Pavel. L-au ascultat despre credinţa în Isus Cristos. – Imagine 8
9
Însă în timp ce Pavel vorbea despre dreptate, înfrânare şi despre ziua judecăţii care vine, Felix sa speriat: – Du-te acum! Când voi mai avea timp, te voi chema. – Imagine 9
10
Felix spera că Pavel îi va da bani pentru libertate, de aceea trimitea deseori după el. În acelaşi timp, a vrut să câştige şi favoarea iudeilor, de aceea l-a ţinut în închisoare pe Pavel timp de doi ani. După doi ani, în locul lui Felix a venit Porcius Festus. – Imagine 10
11
Imagine 11