Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Judecata lui Pavel înaintea lui Festus şi Agrippa

Judecata lui Pavel în fața lui Festus și Agripa.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Porcius Festus a devenit guvernator în locul lui Felix, autorităţile iudeilor au cerut ca Pavel să fie judecat în Ierusalim (sperând să-l omoare pe drum). Festus însă a organizat o nouă judecată în Cezareea. Pavel a refuzat acuzaţiile, spunând: – N-am păcătuit nici faţă de Legea iudeilor, nici faţă de Templu, nici faţă de guvernul roman. – Imagine 1
2
Atunci Festus, vrând să câştige favoarea iudeilor, la întrebat: – Vrei să te sui la Ierusalim şi să fii judecat acolo pentru aceste lucruri înaintea mea? – Imagine 2
3
Pavel i-a răspuns: – Nu, acesta este scaunul de judecată oficial, unde trebuie să fiu judecat. Ştii că nu sunt vinovat. Dacă am săvârşit ceva vrednic de moarte, nu încerc să scap de ea, dar dacă sunt inocent, nimeni nu mă poate preda iudeilor să mă omoare! Fac apel la Cezar! – Imagine 3
4
Festus s-a sfătuit cu consiliu, şi a răspuns: – Foarte bine! Ai făcut apel la Cezar, la Cezar te vei duce! – Imagine 4
5
După câteva zile, a venit regele Agrippa cu sora lui, Berenice, ca să-l salute pe Festus. Au discutat cazul lui Pavel, şi Agrippa a zis: – Aş vrea să-l aud şi eu pe omul acesta. Festus a răspuns: – Îl vei auzi mâine. – Imagine 5
6
Ziua următoare, Agrippa şi Berenice au venit în sala de audieri, împreună cu tribunii şi oamenii de seamă ai oraşului. L-au adus înăuntru pe Pavel. Festus a început: – Acesta este bărbatul căruia toţi iudei îi vor moartea. Eu cred că nu a făcut nimic vrednic de moarte. Dar fiindcă a făcut apel la împărat, am decis să-l trimit la Roma. Nu ştiu însă, care sunt exact acuzaţiile împotriva sa? – Imagine 6
7
Pavel s-a ridicat, şi le-a povestit cum s-a întâlnit cu Isus în drum spre Damasc, şi cum a devenit creştin. (Fapte 26:1–23) – Imagine 7
8
Atunci Festus a zis cu glas tare: – Ţi-ai ieşit din minţi, Pavel. Învăţătura ta cea multă te-a înnebunit! – Imagine 8
9
Pavel a răspuns: – Nu mi-am ieşit din minţi, prea alesule Festus. Ceea ce spun este adevărul, iar regele ştie despre aceste lucruri. Crezi în profeţi, rege Agrippa? Ştiu că tu crezi. – Imagine 9
10
Agrippa l-a întrerupt: – Crezi că mă poţi convinge să devin creştin atât de repede? – Imagine 10
11
Pavel a răspuns: – Fie curând, fie târziu, mă rog lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să devină aşa cum sunt eu, în afară de lanţurile acestea! – Imagine 11
12
Atunci regele, guvernatorul, Berenice şi toţi ceilalţi s-au ridicat şi au plecat. În timp ce ieşeau, îşi spuneau: – Omul acesta n-a comis nimic vrednic de moarte sau închisoare. Agrippa i-a zis lui Festus: – Ar fi putut fi eliberat dacă n-ar fi făcut apel la Cezar! – Imagine 12
13
Imagine 13