Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel este avertizat să nu se ducă în Ierusalim

Profetul Agab îl avertizează pe Pavel să nu se ducă la Ierusalim.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După ce şi-a luat rămas bun de la conducătorii efeseni, Pavel a călătorit spre insula Cos. În ziua următoare au ajuns în Rodos, apoi în Patara. – Imagine 1
2
Aici Pavel şi tovarăşii săi au urcat pe un vas care se îndrepta spre Fenicia. – Imagine 2
3
Au zărit insula Cipru, şi, lăsând-o în stânga, au navigat spre Siria, unde au acostat în Tir. Corabia s-a descărcat acolo. – Imagine 3
4
Pavel şi tovarăşii săi au intrat în localitate, au găsit ucenicii de acolo, şi au rămas o săptămână. Prin Duhul Sfânt, aceştia l-au avertizat pe Pavel să nu se ducă în Ierusalim. – Imagine 4
5
Când s-au întors la corabie, toată congregaţia, inclusiv femeile şi copiii, sau dus cu ei până la port. Acolo s-au plecat pe genunchi, şi s-au rugat, apoi şi-au luat rămas bun. – Imagine 5
6
După Tir, următoarea staţie a fost Ptolemaida, unde au salutat fraţii creştini, şi au stat o zi înainte să se ducă în Cezareea. – Imagine 6
7
În Cezareea, Pavel a stat în casa lui Filip, evanghelistul, unul dintre cei şapte, care fuseseră aleşi ca diaconi să împartă mâncarea. El a avut patru fete fecioare, care au primit darul profeţiei. – Imagine 7
8
Cu câteva zile mai târziu, a sosit un profet din Iudeea, numit Agab. El a luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: – Duhul Sfânt îmi spune, că iudeii din Ierusalim îl vor lega pe omul căruia îi aparţine brâul acesta, şi îl vor trăda în mâinile romanilor. – Imagine 8
9
Când tovarăşii lui Pavel şi ucenicii locali au auzit acest lucru, l-au rugat pe Pavel să nu se ducă în Ierusalim. – Imagine 9
10
Pavel însă a răspuns: – De ce plângeţi aşa? Îmi rupeţi inima! Sunt gata nu numai să fiu legat, ba chiar şi să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus! Pavel nu a putut fi convins, aşadar, ei au zis: – Facă-se voia Domnului! – Imagine 10
11
Apoi au împachetat, şi s-au dus în Ierusalim împreună cu nişte ucenici din Cezareea. – Imagine 11
12
În Ierusalim, creştinii le-au primit cu bucurie. – Imagine 12
13
În ziua următoare, Pavel sa întâlnit cu Iacov şi conducătorii bisericii din Ierusalim, şi le-a povestit amănuntele celor întâmplate în urma muncii Domnului între neamuri. – Imagine 13
14
Când au auzit aceste lucruri, L-au slăvit pe Dumnezeu, dar Iacov i-a zis lui Pavel că iudeilor credincioşi din Ierusalim li s-a zis că el învaţă iudeii care trăiesc între neamuri să se lepede de Legea lui Moise. – Imagine 14
15
Iacov a avut un plan prin care Pavel să dovedească că aceste ştiri sunt false. Ia sugerat lui Pavel să se ducă la Templu împreună cu patru bărbaţi, care făcuseră un jurământ, şi să li se alăture în ceremonia de curăţire. – Imagine 15
16
Pavel a acceptat sugestia, şi în ziua următoare s-a dus la templu cu acei bărbaţi. Au anunţat când va fi sfârşitul zilelor de curăţire, când urma să fie adusă o jertfă pentru fiecare dintre ei. – Imagine 16
17
Pentru a afla ce s-a întâmplat mai departe, descărcaţi „Pavel este arestat în Ierusalim” de la Free Bible Images. – Imagine 17