Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Adunarea bisericii din Ierusalim

Adunarea din Ierusalim decide despre atitudinea creștinilor din alte neamuri față de legile iudeilor.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Când Pavel şi Barnaba sau întors din primul drum misionar, au rămas cu creştinii din Antiohia, învăţându-le şi încurajându-le să-L asculte pe Dumnezeu. – Imagine 1
2
Au venit însă câţiva oameni din Iudeea, şi au spus creştinilor din alte neamuri că nu vor fi mântuiţi dacă nu se taie împrejur conform legii lui Moise. Pavel şi Barnaba nu au fost deloc de acord cu acest lucru. – Imagine 2
3
Astfel biserica le-a trimis pe apostoli şi pe nişte creştini localnici în Ierusalim ca să discute acest lucru cu conducătorii din Ierusalim. Pe drum sau oprit şi la Fenicia şi Samaria, şi le-au spus creştinilor de acolo că mulţi dintre neamuri deveniseră ucenicii lui Isus. – Imagine 3
4
Când au ajuns în Ierusalim, Pavel şi Barnaba au fost primiţi de întreaga biserică, inclusiv apostolii şi conducătorii. Au istorisit tot ce Dumnezeu făcuse prin ei. – Imagine 4
5
Totuşi, unii dintre fariseii credincioşi s-au ridicat, şi au zis: – Neamurile care se întorc la Dumnezeu trebuie tăiate împrejur, şi trebuie obligate să ţină legea lui Moise. Astfel apostolii şi conducătorii bisericii s-au întâlnit ca să rezolve această problemă. – Imagine 5
6
Petru s-a ridicat, şi a vorbit astfel: – Fraţilor, cu puţin timp în urmă Dumnezeu m-a ales să vorbesc neamurilor despre Evanghelie, pentru ca acestea să creadă. Dumnezeu a confirmat faptul că acceptă neamurile, pentru că le-a dat Duhul Sfânt. – Imagine 6
7
– Dumnezeu nu face diferenţă între iudei şi alte neamuri, pentru că le-a curăţat inima prin credinţă. Noi credem că suntem salvaţi toţi prin acelaşi fel, prin harul Domnului Isus. – Imagine 7
8
În timp ce Barnaba şi Pavel le-a vorbit despre semnele şi miracolele făcute de Dumnezeu între neamuri, acestea leau ascultat în linişte. – Imagine 8
9
Când au terminat, Iacov, conducătorul bisericii din Ierusalim s-a ridicat, şi a spus: – Fraţilor! Profetul Amos a scris despre faptul că neamurile Îl vor căuta pe Domnul, şi vor fi adăugaţi familiei Domnului. (Amos 9,11–12) – Imagine 9
10
– Nu ar trebui să îngreunăm situaţia neamurilor care se întorc la Dumnezeu. Să nu le împovărăm cu obiceiul iudeilor, ci să le scriem să se ferească de pângăririle idolilor, de sânge, de dobitoacele sugrumate şi de imoralităţile sexuale. – Imagine 10
11
Atunci s-a scris o scrisoare creştinilor din Antiohia, Siria şi Cilicia despre această hotărâre. Au ales şi doi bărbaţi care să ducă scrisoarea: Iuda (numit şi Barsaba) şi Sila. – Imagine 11
12
Iuda, Sila, Pavel şi Barnaba au plecat imediat în Antiohia, unde au chemat o adunare generală din creştini, şi le-au dat scrisoarea. – Imagine 12
13
În acea zi, a fost o mare bucurie în biserică când au citit mesajul şi încurajarea. Iuda şi Sila, care erau profeţi, vorbeau mult credincioşilor, încurajându-le şi întărindu-le credinţa. – Imagine 13
14
Imagine 14