Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel şi Barnaba în Listra şi Derbe

Prima călătorie misionară a lui Pavel. Pavel și Barnabas vizitează Listra și Derbe.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După ce au scăpat din Iconia, Pavel şi Barnaba au călătorit spre sud în oraşul Listra. – Imagine 1
2
În timp ce erau acolo, Pavel şi Barnaba au văzut un om care fusese olog din naştere. Şi el l-a ascultat pe Pavel vorbind. Pavel s-a uitat la el, şi ştia că are credinţă ca să fie vindecat. – Imagine 2
3
De aceea a zis cu glas tare: – Ridică-te! Bărbatul s-a ridicat, şi a început să umble. Când norodul a văzut acest lucru, au început să strige în dialectal lor: – Aceşti oameni sunt zei în chip omenesc! – Imagine 3
4
Au decis că Barnaba este zeul grec Jupiter, iar Pavel este Mercur. Astfel preotul templului lui Jupiter, care era lângă oraş, şi norodul au adus tauri şi cununi înaintea porţilor, şi au vrut să aducă jertfă apostolilor. – Imagine 4
5
Când au auzit acest lucru, Pavel şi Barnaba şi-au rupt hainele, şi au strigat: – Oamenilor, noi suntem numai nişte umani, ca şi voi! Am venit la voi cu vestea cea bună ca să vă lăsaţi de aceste lucruri deşarte, şi să vă întoarceţi la Dumnezeu, creatorul acestei lumi. El este Cel care vă trimite ploaie, vă dă hrană şi vă umple inimile de bucurie. – Imagine 5
6
Atunci au ajuns nişte iudei din Antiohia şi Iconia, şi au aţâţat noroadele. Aceştia l-au împroşcat pe Pavel cu pietre, şi l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. – Imagine 6
7
Credincioşii însă l-au înconjurat, iar el s-a ridicat şi s-a întors în oraş. – Imagine 7
8
A doua zi Pavel a plecat la Derbe cu Barnaba. – Imagine 8
9
În Derbe apostolii au vorbit despre Evanghelie, şi mulţi au devenit creştini. – Imagine 9
10
Apoi s-au întors pe drumul pe care au venit, încurajând şi întărind sufletele celor care au devenit creştini ca să-şi păstreze credinţa. Le-au avertizat că vor suferi mult înainte să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Pavel şi Barnaba au rânduit prezbiteri în fiecare biserică care să conducă bisericile. – Imagine 10
11
După ce au vorbit despre Isus în Perga, au călătorit în Atalia, unde au pornit pe un vas spre Seleucia. – Imagine 11
12
De acolo s-au întors în Antiohia din Siria, de unde au pornit. – Imagine 12
13
Pavel şi Barnaba au adunat biserica din Antiohia, şi le-au istorisit tot ce a făcut Dumnezeu prin ei, şi cum neamurile au devenit ucenicii lui Isus. Apoi au rămas mult timp în Antiohia, încurajând credincioşii. – Imagine 13
14
Imagine 14