Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel ajunge la Roma

Pavel este mușcat de un șarpe, dar supraviețuiește și ajunge la Roma.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După ce Pavel şi cei 276 de oameni naufragiaţi au ajuns în siguranţă pe mal, au aflat că sunt pe insula Malta. – Imagine 1
2
Oamenii de pe insulă au fost foarte amiabili, au aprins un foc, pentru că începuse să plouă. Pavel a adunat nişte crengi să le pună pe foc, când a ieşit o viperă din cauza căldurii, şi i s-a prins de mână. – Imagine 2
3
Cei care l-au văzut cu şarpele atârnând de mână, şi-au zis: „Fără îndoială, acest om este un criminal. Deşi a scăpat de mare, dreptatea nu-l lasă să trăiască.” Pavel a scuturat şarpele în foc, fără să sufere nici un rău. Văzând că nu se umflă, şi nici nu cade mort, barbarii au crezut că este un zeu. – Imagine 3
4
Publius, conducătorul insulei, i-a primit cu ospitalitate pe victimele naufragiului timp de trei zile. Tatăl lui era în pat, suferind de febră şi dizenterie. Pavel s-a rugat, şi-a pus mâinile peste el, şi omul s-a vindecat. Şi alţi bolnavi au fost aduşi la el, şi toţi s-au vindecat. – Imagine 4
5
Cu trei luni după naufragiu, au pornit pe mare pe o altă corabie, care iernase pe insulă. – Imagine 5
6
Au oprit la Siracuza pentru trei zile, apoi au plecat mai departe, la Regium. După o zi a început să bată un vânt dinspre sud, astfel au ajuns în Puteoli. – Imagine 6
7
Acolo, Pavel a găsit nişte creştini, care l-au invitat să stea cu ei o săptămână. – Imagine 7
8
De acolo au ajuns în Roma. Creştinii din Roma auziseră că ei erau pe drum, şi s-au dus să se întâlnească cu Pavel la Forumul lui Apius. Alţii i sau alăturat lui Pavel la „Trei taverne.” – Imagine 8
9
Când Pavel i-a întâlnit, I-a mulţumit lui Dumnezeu, şi a fost încurajat. – Imagine 9
10
Când au intrat în Roma, lui Pavel i s-a dat voie să locuiască singur, sub paza unui soldat. – Imagine 10
11
După trei zile, Pavel i-a chemat la el pe conducătorii iudeilor, şi le-a zis: – Fraţilor, deşi n-am comis nimic rău, am fost luat prizonier în Ierusalim. După ce m-au interogat romanii, voiau să mă elibereze, dar, pentru că iudeii s-au împotrivit, am fost constrâns să fac apel la Cezar. Port acest lanţ din pricina credinţei în faptul că Mesia a venit! – Imagine 11
12
Conducătorii iudei din Roma nu auziseră de cazul lui Pavel. – Pretutindeni se vorbeşte împotriva acestei partide, dar noi vrem să auzim lucrurile pe care le gândeşti. – Imagine 12
13
Au venit mulţi în locul unde era găzduit Pavel. El le-a explicat lucrurile, depunând mărturie cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu şi încercând să-i convingă din Scripturi cu privire la Isus. – Imagine 13
14
A vorbit de dimineaţa până seara din Legea lui Moise, şi cărţile profeţilor. – Imagine 14
15
Unii s-au convins, alţii nu au crezut. – Vreau să ştiţi, că această mântuire a lui Dumnezeu fost oferită şi neamurilor, şi ele o vor accepta, – zise Pavel. – Imagine 15
16
Pavel a rămas în Roma timp de doi ani, în chirie. Îi primea pe toţi cei ce veneau la el, predicând despre Domnul Isus Cristos, şi nimeni nu a încercat să-l împiedice. – Imagine 16
17
(Biblia nu ne spune ce s-a întâmplat mai departe, dar în jurul anului 110 Ignatius scrie despre moartea de martir a lui Pavel. Tradiţia creştină ţine că Pavel a fost decapitat la Roma.) – Imagine 17