Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel în Tesalonic şi în Bereea

Pavel și Sila sunt izgoniți din Tesalonic de către o mulțime, dar oamenii din Berea îi ascultă cu atenție.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După ce au plecat din FIlipi, Pavel şi Sila au călătorit prin oraşele Amfipoli şi Apollonia, şi au ajuns în Tesalonic. Au stat ca oaspeţi în casa unui bărbat numit Iason. – Imagine 1
2
În ziua de Sabat, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Aşa a făcut trei zile de Sabat, şi a vorbit despre Scripturi, despre Mesia, Mântuitorul lui Dumnezeu, care trebuia să sufere şi să învieze din morţi. – Imagine 2
3
– Iar acest Mesia este Isus, despre care v-am vorbit, – spunea el. – Imagine 3
4
Unii iudei, mulţi bărbaţi greci şi destul de multe femei de frunte au crezut, şi s-au alăturat lui Pavel şi Sila. – Imagine 4
5
Însă iudeii, care nu crezuseră au devenit invidioşi, şi au adunat o gloată din cârcotaşii de pe piaţă. Au atacat casa lui Iason, sperând că vor putea pune mâna pe Pavel şi Sila. Când nu le-au găsit, l-au prins şi l-au târât pe Iason şi câţiva fraţi în faţa dregătorilor cetăţii. – Imagine 5
6
– Pavel şi Sila au răscolit lumea, şi au venit şi aici, – au strigat, iar Iason i-a primit în casă. Toţi sunt vinovaţi, pentru că lucrează împotriva poruncii cezarului, spunând că există un alt împărat, numit Isus. – Imagine 6
7
Dregătorii au fost tulburaţi, şi l-au forţat pe Iason şi ceilalţi credincioşi să le depună bani, garantând că îl vor da afară pe Pavel din oraş. Apoi le-au dat drumul. – Imagine 7
8
În noaptea aceea credincioşii l-au trimis pe Pavel şi pe Sila în Bereea. Când au ajuns acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. – Imagine 8
9
Oamenii din Bereea au fost mai deschişi decât cei din Tesalonic. Au ascultat Cuvântul cu toată râvna, şi au citit Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. Mulţi dintre ei şi femei şi bărbaţi greci au crezut în Isus. – Imagine 9
10
Iudeii din Tesalonic însă, când cu aflat că Pavel predică în Bereea, au venit şi au tulburat noroadele. – Imagine 10
11
Fraţii au acţionat imediat, şi l-au trimis pe Pavel spre mare, iar Sila şi Timotei au rămas în urmă. Cei care-l însoţeau pe Pavel l-au dus în Atena. Apoi s-au întors la Bereea cu însărcinarea să ducă lui Sila şi Timotei porunca să se grăbească după el. – Imagine 11
12
Astfel, Pavel aştepta în Atena, şi era tulburat adânc de toţi idolii din acest oraş. – Imagine 12
13
Imagine 13