Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pavel se întoarce prin Troa şi Milet

În timp ce Pavel vorbește, lui Eutih i se face somn, și cade dintr-o fereastră de pe etajul trei.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După ce a încetat zarva în Efes, Pavel a călătorit la Troa, apoi în Macedonia. – Imagine 1
2
Oriunde s-a oprit, a încurajat creştinii, şi a vorbit oamenilor despre Isus. – Imagine 2
3
Apoi s-a dus spre sud, în Grecia, regiunea Ahaiei. Acolo a petrecut trei luni. – Imagine 3
4
A încurajat şi aici creştinii. – Imagine 4
5
Când urma să se întoarcă în Siria, a aflat despre un complot împotriva sa, pus la cale de nişte iudei. Astfel, a decis să se întoarcă prin Macedonia. – Imagine 5
6
A pornit spre nord, spre Filipi. – Imagine 6
7
Unii bărbaţi l-au însoţit: Sopater din Berea, Aristarhus şi Secundus din Tesalonic, Gaius din Derbe, precum şi Timotei, Tihicus şi Trofimus din Asia. Aceştia au luat-o înainte, şi l-au aşteptat pe Pavel în Troa. – Imagine 7
8
După Sărbătoarea Azimelor, Pavel a urcat pe o corabie în Filipi, şi a pornit spre Troa. – Imagine 8
9
După cinci zile de călătorie Pavel li s-a alăturat celorlalţi la Troa, unde au stat o săptămână. – Imagine 9
10
În prima zi a săptămânii, Pavel şi ceilalţi credincioşi s-au adunat să frânge pâinea. Pavel le-a vorbit, pentru că urma să plece în ziua următoare, şi a vorbit până la miezul nopţii. – Imagine 10
11
În camera de sus erau multe lămpi. În timp ce Pavel vorbea, pe un tânăr numit Eutih, care stătea la fereastră, l-a apucat un somn adânc. Biruit de somn, a căzut de la etajul al treilea, şi a căzut mort. – Imagine 11
12
Pavel a coborât, s-a aplecat asupra lui, l-a luat în braţe şi a zis: – Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el. – Imagine 12
13
S-au întors, şi au frânt pâinea. Pavel a continuat, şi a vorbit cu ei până în zori, apoi a plecat. Între timp, Eutih a fost dus acasă teafăr. – Imagine 13
14
Pavel şi tovarăşii lui s-au dus în Assos, unde au urcat pe o corabie până la Mitilene. În următoarea zi, au călătorit lângă insula Chios. După aceea au sosit în Samos, iar cu o zi mai târziu, au ajuns în Milet. – Imagine 14
15
Pavel nu s-a oprit în Efes, pentru că se grăbise să fie în Ierusalim de Ziua Cincizecimii. Din Milet a trimis după bătrânii bisericii din Efes, şi i-a chemat. – Imagine 15
16
Când aceştia au ajuns, le-a spus: – Ştiţi că de când am ajuns în Asia am slujit pe Domnul cu toată smerenia şi cu lacrimi, căci am îndurat multe încercări şi comploturi. – Imagine 16
17
– Am avut acelaşi mesaj iudeilor şi grecilor: să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu. Trebuie să îşi pună credinţa în Domnul Isus. – Imagine 17
18
– Duhul Sfânt mă împinge spre Ierusalim, şi mă avertizează în fiecare oraş, că mă aşteaptă lanţuri şi suferinţă. Însă privesc viaţa ca nefiind de nici un preţ, ca să îmi pot sfârşi munca, şi anume să depun mărturie despre Evanghelie şi harul lui Dumnezeu. – Imagine 18
19
Pavel le-a spus conducătorilor efeseni: – Aveţi grijă de voi şi de poporul lui Dumnezeu. Supravegheaţi turma lui Dumnezeu – biserica sa, cumpărată cu sânge. Aveţi grijă: lupi feroce vor veni şi vor încerca să deformeze adevărul. Nu uitaţi că timp de trei ani am avut grijă de voi cu lacrimi! – Imagine 19
20
Pavel i-a amintit că nu a avut nevoie de bani sau de haine, pentru că a lucrat pentru nevoile sale. Astfel şi ei vor trebui să lucreze, şi să se amintească de vorbele lui Isus, cine a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” – Imagine 20
21
Când Pavel a terminat, sau plecat pe genunchi, şi s-au rugat. Au plâns cu toţii, şi l-au îmbrăţişat pe Pavel, pentru că le spusese că nu-l vor mai vedea. – Imagine 21
22
Apoi l-au însoţit până la corabie, şi a plecat. – Imagine 22
23
Imagine 23