Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Când a venit ziua Cincizecimii, toţi cei care-L urmau pe Isus au fost împreună. Deodată din cer a venit un sunet asemănător unui vânt puternic, şi a umplut toată casa în care stăteau ei. – Imagine 1
2
Au văzut ceva asemănător unor limbi de foc, care s-au împărţit, au coborât şi s-au aşezat pe fiecare dintre ei. Toţi s-au umplut cu Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, pentru că Duhul i-a înzestrat cu această putere. – Imagine 2
3
Au fost acolo şi nişte evrei din alte ţări, care veniseră la Ierusalim pentru sărbătoare, şi aceştia au auzit acest sunet, şi erau uimiţi să audă lucrurile minunate ale lui Dumnezeu fiecare în limba lui. – Imagine 3
4
– Ce înseamnă acest lucru? – se întrebau. Totuşi, unii şi-au bătut joc de ei, zicând: – Au băut prea mult vin. – Imagine 4
5
– Oamenii aceştia nu sunt beţi – riposta Petru. – E numai ora nouă dimineaţa! Voi vedeţi lucrul despre care vorbise profetul Ioel: „În zilele de pe urmă Dumnezeu va turna din Duhul său peste toţi oamenii.” – Imagine 5
6
– Isus din Nazaret a săvârşit minuni şi semne, lucruri care au dovedit că El era trimis de la Dumnezeu. Iar voi L-aţi predat să fie ucis. Dumnezeu însă L-a înviat din morţi. – Imagine 6
7
– Noi suntem cu toţii martorii faptului că Isus este viu, şi a fost ridicat prin dreapta lui Dumnezeu. – Imagine 7
8
– Să ştie sigur, deci, toată lumea din Israel: Dumnezeu L-a făcut pe acest Isus şi Domn şi Mesia. – Imagine 8
9
Când oamenii au auzit acest lucru, au fost mişcaţi în sufletele lor, şi l-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi: – Ce să facem, fraţilor? – Imagine 9
10
Petru le-a răspuns: – Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor. Apoi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea aceasta este pentru voi şi pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei pe care Dumnezeu îi va chema. – Imagine 10
11
Cei care au primit acest cuvânt, au fost botezaţi – erau în jur de trei mii de oameni. – Imagine 11
12
Aceştia s-au întâlnit cu apostolii pentru a învăţa de la ei, pentru a frânge pâinea şi a se ruga împreună. Toţi cei care credeau aveau toate în comun, şi le dădeau acelora care aveau nevoie. Se întâlneau în curţile templului, lăudându-L pe Dumnezeu. Şi în fiecare zi s-au adăugat şi alţii la adunarea lor, urmându-l pe Cristos. – Imagine 12
13
Imagine 13