Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Petru vorbeşte cu Corneliu despre Isus

Când Corneliu, un centurion roman, are o viziune cu un înger, iar Petru are o viziune cu animale necurate care sunt declarate curate, rezultatul este că primii păgâni devin creștini.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Pe coasta Israelului romanii au construit un port numit Cezareea, unde s-a stabilit un regiment de soldaţi romani. – Imagine 1
2
Aici locuia şi un sutaş numit Corneliu. Deşi el nu era evreu, credea în Dumnezeu. Se ruga la Dumnezeu, şi le ajuta generos pe cei în nevoie. – Imagine 2
3
Nu departe de ei, Petru era la Iope în casa tăbăcarului Simon. Pentru că Simon lucra cu pielea animalelor morţi, mulţi evrei l-au considerat, ca şi pe alţi tăbăcari, ca având o profesie “necurată”. – Imagine 3
4
Într-o zi, în jurul orei trei după-masă, Corneliu a văzut un înger al lui Dumnezeu, care i-a zis: – Cornelie! – Ce este, Doamne? – răspunse el înfricoşat. – Rugăciunile şi milosteniile tale au ajuns în faţa lui Dumnezeu. Trimite nişte oameni la Iope, la Petru, care stă la tăbăcarul Simon lângă mare. – Imagine 4
5
Corneliu a trimis imediat două slugi şi un soldat cucernic care îi slujea tot timpul, la Iope. – Imagine 5
6
Iope era la în jur de 30 mile (48 km) mai spre sud pe marginea mării. Mesagerii sau oprit să se odihnească, apoi şi-au continuat drumul. Între timp, Petru era pe acoperişul casei lui Simon când a intrat într-o răpire sufletească. – Imagine 6
7
A văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare coborându-se în jos pe pământ. În aceasta erau tot feluri de animale şi păsări pe care evreii le-au considerat a fi necurate. O voce i-a comandat: – Petre, scoală-te, taie şi mănâncă. – Nicidecum, Doamne! – răspunse Petru. – Nu am mâncat ceva spurcat sau necurat niciodată. – Imagine 7
8
Apoi vocea a vorbit din nou. – Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat. Acest lucru s-a repetat de trei ori, apoi vasul a fost ridicat imediat la cer. – Imagine 8
9
În timp ce Petru se gândea la sensul acestei vedenii, au ajuns mesagerii lui Corneliu. – Am venit de la sutaşul Corneliu, un om drept care crede în Dumnezeu, şi care este respectat de toţi evreii. Un înger i-a zis să te cheme la casa lui şi să te asculte. Petru i-a invitat înăuntru. – Imagine 9
10
Ziua următoare Petru şi câţiva creştini au pornit din Iope pentru a-l vizita pe Corneliu în Cezareea. – Imagine 10
11
Corneliu şi-a chemat rudele şi prietenii. Când a ajuns Petru, Corneliu s-a lăsat pe genunchi în faţa lui, însă Petru i-a zis: – Scoală-te, şi eu sunt doar un om! – Imagine 11
12
– Ştiţi, legea nu permite unui iudeu să viziteze oameni din alte neamuri, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit aici pentru a vă asculta. – Imagine 12
13
Corneliu i-a spus cum i-a vorbit îngerul într-o vedenie, şi cum l-a instruit să-l cheme pe Petru. – Ne-am adunat aici în prezenţa Domnului să auzim toate lucrurile care Dumnezeu ţi-a poruncit să ne spui. – Imagine 13
14
– Ştiu că Dumnezeu primeşte oamenii care cred în El şi Îl ascultă, din toate neamurile, – zise Petru. Apoi le-a vorbit despre Isus, despre moartea şi învierea lui. – Păcatele tuturor care cred în El, vor fi iertate. – Imagine 14
15
În timp ce el vorbea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste aceşti oameni. Au început să-L laude pe Dumnezeu şi să vorbească în (alte) limbi. – Imagine 15
16
Creştinii care au venit cu Petru s-au mirat de faptul că chiar şi alte neamuri au primit Duhul Sfânt. Apoi Petru i-a botezat pe aceşti noi credincioşi cu apă în numele lui Isus Hristos. După ce fusese invitat, a mai stat la ei câteva zile pentru a le ajuta şi a le încuraja. – Imagine 16
17
Imagine 17