Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Petru şi Ioan sunt arestaţi

Petru și Ioan sunt arestați, aduși în fața conducătorilor din Templu, și li se interzice să vorbească despre Isus.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Context (Fapte 3): După ce Petru i-a spus unui om de peste 40 de ani, olog din naştere, să se ridice şi să umble în numele lui Isus, acest om a intrat în curţile templului, sărind şi lăudându-L pe Dumnezeu. – Imagine 1
2
Oamenii s-au adunat, uimiţi de această minune. Petru le-a zis că acest om a fost vindecat în numele lui Isus, şi le-a amintit faptul că ei L-au predat pe Isus să fie răstignit. Apoi a mărturisit că Isus a înviat din morţi. – Imagine 2
3
Petru i-a chemat să se întoarcă la Dumnezeu, pentru ca păcatele lor să fie iertate. – Imagine 3
4
Fapte, capitolul 4: Căpetenia templului, preoţii şi saducheii s-au supărat când l-au auzit pe Petru predicând că Isus e viu. De aceea iau prins pe Petru şi Ioan, şi i-au întemniţat. Însă atât de mulţi au fost convinşi de faptul că Isus a înviat, încât numărul credincioşilor a crescut la cinci mii. – Imagine 4
5
Dimineaţa următoare Petru şi Ioan au fost aduşi înaintea marelui preot, Ana, a bătrânilor şi cărturarilor. – Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi aceasta? – au vrut să ştie. – Imagine 5
6
Petru, umplându-se de Duhul Sfânt, le-a zis: – Acest om stă înaintea voastră, vindecat în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi Laţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. – Imagine 6
7
– Nu este mântuire în nimeni altul, decât în numele lui Isus – a continuat Petru. – Nu există alt nume în care este putere să ne mântuiască de păcate. – Imagine 7
8
Cei care l-au auzit, s-au mirat de curajul lui Petru şi Ioan. Însă văzând lângă ei pe omul vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Astfel le-au poruncit lui Petru şi lui Ioan să iasă până când ei iau o decizie. – Imagine 8
9
– Ce putem face? – întrebau. – Toţi i-au văzut făcând această minune, şi noi n-o putem nega. Trebuie să-i oprim să răspândească vorbe despre Isus şi să mai facă lucruri în numele Lui. – Imagine 9
10
Petru şi Ioan au fost aduşi înapoi, şi le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus. Ei însă au răspuns: – Ce este corect în numele lui Dumnezeu: să ascultăm de voi sau să ascultăm de Dumnezeu? Judecaţi voi. – Imagine 10
11
– Căci noi nu putem să nu vorbim despre cele ce am văzut şi am auzit. – Imagine 11
12
Conducătorii i-au ameninţat încă o dată să nu mai vorbească despre Isus. Însă nu iau putut pedepsi pe Petru şi Ioan, fiindcă oamenii L-au slăvit pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. – Imagine 12
13
Petru şi Ioan s-au întors la credincioşi, şi le-au povestit tot ce le-au zis preoţii şi bătrânii. Credincioşii şi-au ridicat glasul în rugăciune, spunându-i lui Dumnezeu despre toate ameninţările care au fost aduse împotriva lor. – Imagine 13
14
S-au rugat pentru cutezanţă pentru a putea spune altora despre Isus şi pentru a putea face minuni în numele Lui. După ce au săvârşit rugăciunile, clădirea în care se aflau sa cutremurat. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt, şi au început să vorbească despre Isus cu curaj. – Imagine 14
15
Credincioşii au fost uniţi. Niciunul nu s-a uitat la averile lui ca fiind proprii, ci aveau toate în comun. – Imagine 15
16
Din când în când cei care au avut ogoare şi case, leau vândut, şi au dat banii apostolilor ca să îi împartă între cei săraci şi nevoiaşi. – Imagine 16
17
Un astfel de om a fost Barnaba, numele căruia înseamnă „fiul mângâierii”. El a vândut un ogor pentru a-i ajuta pe cei ce erau în nevoie. – Imagine 17
18
Imagine 18