Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Petru izbăvit din temniţă într-un mod miraculos

Când Petru este pus în închisoare, creștinii adunați să se roage nu pot să creadă că Dumnezeu l-a eliberat într-un mod miraculos.
Contribuit de Sweet Publishing
1
În timpul Paştelui regele Irod a arestat câţiva creştini în Ierusalim. Între aceştia era şi Iacov, fratele lui Ioan. Irod a poruncit ca Iacov să fie executat cu sabia. Mulţi dintre iudei au susţinut acţiunile lui Irod împotriva creştinilor. – Imagine 1
2
După aceea Irod l-a arestat şi pe Petru, şi l-a băgat în închisoare. După Paşte Irod a vrut să-l scoată înaintea poporului. Petru era păzit de patru cete de câte patru ostaşi zi şi noapte. – Imagine 2
3
În timp ce Petru era în temniţă, credincioşii s-au întâlnit să se roage pentru el. – Imagine 3
4
În noaptea dinaintea judecatei lui Petru, el dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri, iar intrarea era păzită de gărzi. Deodată a apărut un înger al Domnului, iar temniţa a strălucit de lumina sa. L-a trezit pe Petru, şi lanţurile au căzut de pe mâinile sale. – Imagine 4
5
– Scoală-te, îmbracă-te şi leagă-ţi încălţămintele! – spuse îngerul. Petru a făcut aşa. – Vino după mine! – Imagine 5
6
Petru l-a urmat pe înger, gândindu-se că ceea ce se întâmplă este o vedenie. Au trecut de straja întâi şi a doua, şi au ajuns la poarta de fier prin care au ieşit în oraş, pentru că aceasta s-a deschis pentru ei. – Imagine 6
7
Îndată ce au trecut prima stradă, îngerul a dispărut, şi Petru a înţeles că ceea ce se întâmplase, este realitate, a scăpat din mâinile regelui Irod. S-a dus la casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, unde mulţi creştini s-au adunat să se roage. – Imagine 7
8
Petru a bătut pe poartă, şi o slujnică, numită Roda, a venit să deschidă uşa. Când a recunoscut vocea lui Petru, s-a bucurat atât de mult, încât s-a întors fără să deschidă uşa, şi a strigat: – Petru e la uşă! – Imagine 8
9
– Ţi-ai pierdut minţile! – i-au spus ceilalţi. Ea însă a insistat că a auzit vocea lui Petru. Acesta a continuat să bată la uşă. – Imagine 9
10
Când au deschis poarta, şi l-au văzut pe Petru, au rămas încremeniţi. Petru le-a făcut semn să tacă, şi a descris felul în care Domnul l-a adus afară din temniţă. – Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor! – a zis. Apoi a plecat să găsească un loc sigur. – Imagine 10
11
Dimineaţa, ostaşii au fost într-o mare fierbere când au realizat că Petru nu mai e cu ei. Irod le-a luat la cercetare pe păzitori, şi a poruncit să fie executaţi. – Imagine 11
12
Puţin mai târziu, Irod a plecat la Cezareea, şi a vorbit poporului în hainele sale împărăţeşti. Oamenii au strigat: – Glas de Dumnezeu, nu de om! Regele Irod Agripa nu dăduse slavă Domnului, de aceea un înger l-a lovit, şi a murit imediat. – Imagine 12
13
Imagine 13