Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Pilda fariseului şi a colectorului de taxe

Isus povestește o pildă oamenilor încrezuți, care Îl ascultă, despre un fariseu și un colector de taxe, care se roagă în Templu.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Isus era cu nişte oameni mândri, care credeau că Dumnezeu este impresionat de faptele lor bune, şi de felul în care trăiau. Aşadar, Isus le-a spus această pildă: – Imagine 1
2
„Doi oameni s-au dus la Templu să se roage – Imagine 2
3
Fariseul stătea în picioare şi se ruga astfel: «Dumnezeule, Îţi mulţumesc că eu nu sunt ca ceilalţi oameni. Nu sunt un escroc, nedrept, şi nici nu comit adulter. – Imagine 3
4
Şi nu sunt nici chiar ca acest colector de taxe! Eu postesc de două ori pe săptămână, şi dau zeciuială din tot ceea ce câştig!» – Imagine 4
5
Colectorul de taxe însă stătea la distanţă şi nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer în timp ce se ruga, ci se bătea pe piept, zicând: «Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!»” – Imagine 5
6
Apoi Isus a explicat:<br/>– Vă spun că acest colector de taxe s-a dus acasă într-o relaţie cinstită cu Dumnezeu, nu ca fariseul. Căci oricine se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte va fi înălţat! – Imagine 6
7
Imagine 7