Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Filip şi famenul etiopian

Filip interpretează profeția lui Isaia unui ofițer etiopian care dorește să fie botezat.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Un înger al Domnului i-a zis lui Filip să se ducă spre sud, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza. Filip L-a ascultat, şi pe drum a zărit un car cu un om etiopian important, care era responsabil pentru toată bogăţia reginei, şi care tocmai se întorcea acasă după ce fusese în Ierusalim să se închine. Duhul Sfânt i-a zis lui Filip: – Aproprie-te de acel car, şi alătură-te lui. – Imagine 1
2
Filip a alergat, şi l-a auzit pe bărbatul din car citind cu voce tare cuvintele profetului Isaia. (Isaia 53:7–8) – Imagine 2
3
– Înţelegi ceea ce citeşti? – întrebă Filip. – Cum aş putea înţelege, dacă cineva nu mi-o explică? – răspunse etiopianul. – Imagine 3
4
Astfel l-a invitat pe Filip să stea lângă el în car. – Imagine 4
5
Pasajul citit de etiopian era despre Mântuitorul promis de Dumnezeu, şi spunea: „El a fost dus ca o oaie la tăiere, şi ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu şi-a deschis gura.” – Imagine 5
6
„În umilinţa Lui, dreptatea I-a fost luată. Neamul Lui cine îl va spune? Căci viaţa Îi este luată de pe pământ.” – Imagine 6
7
– Te rog, spune-mi, despre cine vorbeşte profetul, – întrebă etiopianul –, despre el însuşi sau despre altcineva? – Imagine 7
8
– Profetul Isaia vorbeşte despre Isus, – a explicat Filip. Apoi i-a zis despre cum a murit şi a înviat Isus pentru ca păcatele oricui să poată fi iertate. – Imagine 8
9
În timp ce au călătorit, etiopianul a zis: – Uite, apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Şi a poruncit să fie oprit carul. – Imagine 9
10
Etiopianul a intrat în apă, unde Filip l-a botezat. Când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, şi a apărut în Azot, unde a predicat Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea înspre nord până în Cezareea. – Imagine 10
11
Etiopianul şi-a continuat drumul către casă plin de bucurie. – Imagine 11
12
Imagine 12