Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Filip şi Simon vrăjitorul

Filip predică în Samaria și conversia vrăjitorului Simon.
Contribuit de Sweet Publishing
1
După ce Ştefan fusese ucis cu pietre, credincioşii lui Isus l-au îngropat şi l-au jelit. Saul, care supraveghease lapidarea, a pornit din casă în casă, întemniţând pe toţi cei care s-au declarat ucenici ai lui Isus. În timp ce această prigoană se intensifica, credincioşii au fost împrăştiaţi prin toată Iudeea şi Samaria. Numai apostolii au rămas în Ierusalim. – Imagine 1
2
Cei care au fost forţaţi să plece din Ierusalim le-au povestit oamenilor despre Isus peste tot. Unul dintre ei, Filip, s-a dus în oraşul Samaria, şi a început să vorbească despre Isus. Oamenii s-au adunat pentru a auzi ceea ce avea de spus. – Imagine 2
3
L-au ascultat pe Filip vorbind, şi au văzut puterea lui Dumnezeu prin faptul că s-au vindecat cei şchiopi şi paralitici. Alţii au fost eliberaţi de sub puterea duhurilor necurate. Bucuria oraşului era mare. – Imagine 3
4
Unul dintre bărbaţii care au venit să-l audă pe Filip era un vrăjitor numit Simon, care s-a mândrit, şi a pretins că el este un om mare şi special. Oamenii au fost impresionaţi de puterile lui, şi l-au numit „Puterea mare a lui Dumnezeu". Când au văzut însă ce făcuse Filip în numele lui Isus, l-au crezut pe el. – Imagine 4
5
Mulţi samariteni au crezut în Isus, şi au fost botezaţi. – Imagine 5
6
Chiar şi Simon s-a lăsat de vrăjitorie, a crezut în Isus şi a fost botezat. L-a urmat pe Filip oriunde s-a dus acesta, fiind uimit de minunile pe care le-a văzut. – Imagine 6
7
În curând vestea celor întâmplate în Samaria a ajuns la apostolii din Ierusalim. Petru şi Ioan sau dus în Samaria pentru a afla ceea ce se întâmplase. – Imagine 7
8
S-au rugat pentru noii credincioşi, şi şi-au pus mâinile pe ei, şi ei L-au primit pe Duhul Sfânt. – Imagine 8
9
Când Simon a văzut puterea Duhului Sfânt, i-a oferit bani lui Petru. – Daţi-mi această putere pentru ca peste oricine-mi pun mâinile, să primească Duhul Sfânt – i-a implorat. – Imagine 9
10
– Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu poate fi cumpărat cu bani! – i-a răspuns Petru. – Nu ai nici o parte în această slujbă, căci inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pocăieşte-te şi roagă-te lui Dumnezeu să te ierte, pentru că eşti plin de amărăciune şi neascultare. – Rugaţi-vă Domnului pentru mine, – i-a rugat Simon, – ca nimic din ceea ce aţi zis să nu vină peste mine. – Imagine 10
11
După ce au vorbit despre Isus în Samaria, Petru şi Ioan s-au întors în Ierusalim, predicând în satele samaritenilor de pe drum. – Imagine 11
12
Imagine 12