Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Rezidirea Templului – partea I.

Iudeii se întorc în Ierusalim și așează temelia Templului ca să-l rezidească.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Deoarece evreii nu Îl ascultaseră pe Dumnezeu, El le-a dat voie babilonienilor să invadeze Ierusalimul, şi să distrugă oraşul. Au luat tot ce era de valoare, aurul şi argintul din Templu, apoi au distrus şi clădirea. – Imagine 1
2
Cei care au supravieţuit bătălia, au fost luaţi în captivitate în Babilonia. Pereţii oraşului şi clădirile au fost distruse, Ierusalimul a rămas în ruini. Dumnezeu a vorbit prin profetul Ieremia, şi le-a spus că vor rămâne în captivitate timp de 70 de ani. – Imagine 2
3
Aproape 70 de ani mai târziu, Imperiul babilonian a fost cucerit de Cirus, împăratul mezilor şi ai perşilor. În primul an al domniei sale, Dumnezeu l-a îndemnat pe Cirus să-i lase acasă pe evreii care vroiau să se întoarcă în ţara lor. – Imagine 3
4
Cirus a declarat şi faptul că Dumnezeu i-a spus să reconstruiască templul din Ierusalim. Cei din regiunile în care locuiau şi evrei, trebuiau să doneze aur, argint, animale şi bunuri pentru a ajuta reconstruirea templului. – Imagine 4
5
Ordinul s-a dat în mod oficial, ca oricine să ştie că aceasta este comanda Regelui. – Imagine 5
6
Când s-a citit ordinul, capii multor familii, preoţii şi leviţii s-au pregătit să se întoarcă la Ierusalim şi regiunea din Iudea pentru a reconstrui Templul şi pentru a trăi în continuare pe pământul dat lor de Dumnezeu. – Imagine 6
7
Vecinii lor erau foarte generoşi, le-au dat daruri. Regele Cirus le-a dat înapoi 5400 obiecte de valoare din aur şi argint, care fuseseră luaţi de către babilonieni, şi le-a înmânat lui Şeşbaţar, conducătorul iudeilor. – Imagine 7
8
42.000 de oameni au pornit la drumul lung spre Iudea cu robii şi animalele lor. – Imagine 8
9
Când au ajuns, au găsit oraşul în ruini. – Imagine 9
10
Când au văzut clădirea templului în ruini, mulţi dintre capii familiilor au donat generos pentru a suporta lucrările de construcţie. S-a colectat mai mult de 500 kg de aur şi 2900 kg de argint. S-au donat şi 100 tunici preoţeşti. – Imagine 10
11
Apoi au început să-şi reconstruiască casele din oraşele din Iudea. Cu ajutorul altor persoane, Iosua şi Zerub-Babel au reconstruit altarul Templului. Apoi, în luna a şaptea, evreii s-au adunat în Ierusalim. S-au adus sacrificii şi daruri lui Dumnezeu, şi s-a ţinut sărbătoare. – Imagine 11
12
S-au plătit cioplitori în piatră şi tâmplari pentru a începe rezidirea Templului. Cu câteva luni mai târziu, s-a început zidirea, supravegheată de un grup de leviţi condus de Zerub-Babel şi Iosua. – Imagine 12
13
S-au dat daruri şi tirienilor şi sidonienilor ca să aducă lemn de cedru. Aceştia au fost transportaţi pe mare, din Liban până la Iafo, apoi pe uscat până la Ierusalim. – Imagine 13
14
Conform primei părţi a proiectului, s-au pus temeliile Templului, apoi oamenii s-au adunat să se închine lui Dumnezeu. Preoţii şi leviţii au condus ceremonia, cântând aceleaşi cântece pe care le cântaseră înaintaşii lor la ridicarea Templului original în zilele lui Solomon. – Imagine 14
15
Au cântat „Dumnezeu este bun! Îndurarea Lui ţine pe vecie faţă de Israel“. Mulţi erau atât de fericiţi, încât au strigat cu voce tare, iar glasul lor s-a auzit la o mare distanţă. – Imagine 15
16
Cei mai în vârstă, care văzuseră Templul înainte ca acesta să fi fost distrus, au plâns. Au văzut că noul Templu va fi mai mic decât cel original. S-a făcut un zgomot atât de mare, încât glasul celor din popor care strigau de bucurie nu se putea deosebi de glasul celor care plângeau. – Imagine 16
17
Imagine 17