Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Rezidirea Templului – partea a II-a

Templul este zidit iar, în pofida opoziției și a întârzierilor.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Reconstruirea Templului era în curs, supravegheat de Zerub-Babel şi Iosua. Totodată, poporul care locuia în Iudea înaintea întoarcerii evreilor i se închina idolilor, şi nu voia reconstruirea Templului. – Imagine 1
2
La început şi-au oferit ajutorul, dar Zerub-Babel şi Iosua, ştiind că aceştia nu i se închină lui Dumnezeu, le-au zis:<br/>– Nu se poate să zidiţi cu noi o casă Dumnezeului nostru.<br/>Apoi duşmanii evreilor au încercat să oprească lucrarea, au angajat sfetnici care să le descurajeze pe zidari. – Imagine 2
3
În urma acestui lucru, zidirea Templului a fost oprit timp de 16 ani. În acest timp evreii şi-au risipit energia construindu-şi case scumpe. Cirus, regele Persiei muriseră, şi pe tron a urmat regele Darius. În cel de-al doilea an al regelui Darius, doi profeţi, Hagai şi Zaharia au transmis mesajele lui Dumnezeu, îndemnându-i pe evrei să continue cu reconstruirea Templului. Zerub-Babel şi Iosua au reînceput lucrarea. – Imagine 3
4
Atunci Tatenai, guvernatorul provinciei, şi alţi duşmani ai evreilor au vrut să ştie cine le-a dat permisiunea să reconstruiască Templul. – Imagine 4
5
Au scris o scrisoare lui Darius, raportând ceea ce se întâmpla, şi au trimis o listă cu numele evreilor care erau implicaţi în construcţie. – Imagine 5
6
În timp ce aşteptau răspunsul, evreii au continuat să lucreze. Au scris lui Darius, şi i-au explicat că regele Cirus le dăduseră permisiune pentru zidire, şi le returnase obiectele de aur şi argint, care fuseseră luaţi de babilonieni. – Imagine 6
7
Regele Darius a ordonat o investigaţie pentru a afla ce poruncise regele Cirus. – Imagine 7
8
Au găsit o carte în Ahmeta, în Media, care a conţinut ordinul regelui Cirus, conform căruia evreii au primit permisiune şi instrucţiuni cu privire la temeliile Templului de construit. Ordinul a poruncit şi returnarea obiectelor de aur şi argint din templul original. – Imagine 8
9
Regele Darius a poruncit imediat lui Tatenai, guvernatorul provinciei, să nu oprească construirea Templului, şi să le ţină pe duşmanii evreilor departe de terenul de construcţie, iar munca să fie plătită din taxele locale. Preoţilor să li se dea animale pentru sacrificii, precum şi grâu, sare, vin şi ulei. Cei care nu ascultă de această ordine sau alterează această lege, să fie spânzuraţi. – Imagine 9
10
Când s-a anunţat ordinul, duşmanii evreilor trebuiau să asculte de acesta. Profeţii Hagai şi Zaharia au încurajat poporul, iar lucrul a continuat fără obstacole. – Imagine 10
11
În cel de-al şaselea an al domniei regelui Darius, s-a terminat zidirea Templului. Poporul s-a adunat la o ceremonie specială de deschidere. – Imagine 11
12
S-au adus sacrificii pentru păcatele oamenilor, iar preoţii au fost numiţi să aibă grijă de Templu şi obiectele acestuia. – Imagine 12
13
Imagine 13