Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Distrugerea Sodomei şi Gomorei

Salvarea lui Lot în timp ce orașele Sodoma și Gomora sunt distruse.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Nepotul lui Avraam, Lot, şi familia sa au ales să locuiască pe o câmpie fertilă în oraşul numit Sodoma. Oamenii de acolo au fost foarte răi, precum şi cei din oraşele din împrejur. Doi dintre străinii, care îl vizitaseră pe Avraam, au fost îngeri trimişi de Dumnezeu pentru a distruge aceste oraşe păcătoase. – Imagine 1
2
Cei doi îngeri, care arătau ca doi bărbaţi, sau dus în oraşul Sodoma, unde locuia Lot cu soţia şi cele două fiice ale lor. Lot stătea la poarta oraşului. – Imagine 2
3
Lot s-a plecat înaintea celor doi străini, şi le-a invitat să stea în casa lui. – Nu, vom petrece noaptea în piaţă, – ziceau. Dar Lot a insistat să stea în casa lui. – Imagine 3
4
Lot le-a preparat azime, şi le-a pregătit o masă. – Imagine 4
5
Afară, vestea celor doi străini a pătruns în oraş, şi toţi bărbaţii tineri şi vârstnici au înconjurat casa lui Lot. Adunătura a pretins ca cei doi bărbaţi să le fie predaţi. – Imagine 5
6
Lot a ieşit la mulţime, şi a închis uşa după el. – Nu! – ţipa. – Nu faceţi această răutate! Ei sunt oaspeţii mei. – Lot, tu eşti un străin, care locuieşte în oraşul nostru, iar acum tu vrei să joci judecătorul? – ţipau bărbaţii mânioşi. – Te vom trata şi mai rău decât am vrut să le tratăm pe ei. – Imagine 6
7
Bărbaţii au atacat uşa so spargă. Cei doi îngeri şi-au întins mâinile, şi au tras pe Lot înăuntru, apoi au închis uşa. Atunci au lovit pe cei de la uşă cu orbire, încât aceia nu au putut găsi uşa. – Imagine 7
8
– Ai rude în acest oraş? – întrebau îngerii de la Lot. – Răutatea acestui loc este atât de mare, încât Domnul Dumnezeu îl va distruge. – Imagine 8
9
Lot s-a dus să găsească doi bărbaţi localnici, care aveau să se căsătorească cu fiicele sale. – Grăbiţi-vă şi ieşiţi, – le-a avertizat, – căci Domnul va distruge acest oraş. Viitorii săi gineri credeau, că glumeşte, şi nu au vrut să plece. – Imagine 9
10
Spre dis-de-dimineaţă cei doi îngeri l-au grăbit pe Lot, soţia şi fiicele sale să iasă din oraş. – Grăbeşte-te, – le-au zis, – altfel vei fi nimicit şi tu când oraşul va fi nimicit. Când aceştia au ezitat, îngerii le-au luat de mână, şi le-au condus afară. – Imagine 10
11
– Scăpaţi-vă vieţile, – porunci unul dintre îngeri. – Nu vă uitaţi înapoi. Fugiţi spre munţi, şi nu vă opriţi niciunde pe câmpie. – Imagine 11
12
– Mi-aţi arătat mare milă, când mi-aţi cruţat viaţa, – le spuse Lot.– N-aş putea însă să fug la munte destul de repede, şi voi pieri. Uitaţi-vă la acel oraş mic, care este destul de aproape pentru a fugi acolo. Lăsaţi-mă să fug acolo pentru adăpost. – Bine, – răspunseră îngerii. – Oraşul acela va fi cruţat, dar intră repede acolo. – Imagine 12
13
Când Lot a ajuns, Domnul a trimis pucioasă şi foc peste oraşele Sodoma şi Gomora. Întreaga câmpie fusese nimicită de foc, fum vulcanic, sare şi cenuşă. – Imagine 13
14
Soţia lui Lot, însă, a ignorat avertismentul de a nu se uita înapoi. Ea a fost acoperită de pucioasă, cenuşă, sare şi fum. Cadavrul ei părea a fi un stâlp de sare. – Imagine 14
15
Domnul a cruţat viaţa lui Lot şi a celor doi fiice ai săi, care s-au adăpostit în oraşul Ţoar. – Imagine 15
16
Dis-de-dimineaţă în ziua următoare Avraam s-a uitat jos la Sodoma şi Gomora. A văzut fum dens ridicându-se de pe câmpie, ca şi focul unui cuptor. Dumnezeu a nimicit oamenii răi, care au locuit acolo, dar a cruţat pe nepotul lui, Lot. – Imagine 16
17
Imagine 17