Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Ştefan moare ca primul martir

Ștefan este ales ca unul dintre cei șapte diaconi, apoi este ucis cu pietre pentru că vorbește despre Isus.
Contribuit de Sweet Publishing
1
Credincioşii aveau grijă de văduve, dându-le mâncare. Nişte evrei din Grecia s-au plâns pentru faptul că văduvele lor nu au primit la fel de mult ca văduvele localnicilor. Cei 12 apostoli s-au adunat. – Imagine 1
2
– Nu este potrivit pentru noi să lăsăm slujba noastră de a învăţa despre Isus şi să supraveghem cum se împarte mâncarea la mese – a explicat Petru. – Imagine 2
3
– Să alegem şapte bărbaţi care sunt plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune, care să preia această slujire, pentru ca cei doisprezece să se poată devota rugăciunii şi propovăduirii Cuvântului. – Imagine 3
4
Astfel l-au ales pe Ştefan, un bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt şi încă şase (Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena şi Nicolae). Apostolii şi-au pus mâinile peste ei, şi s-au rugat pentru ei. – Imagine 4
5
Toţi erau mulţumiţi, şi cei şapte diaconi şi-au început slujirea. Din ce în ce mai mulţi au auzit despre Isus. – Imagine 5
6
O mulţime de preoţi au ajuns la credinţă şi au ascultat de cuvântul lui Isus. – Imagine 6
7
Ştefan, unul dintre cei şapte diaconi aleşi, a făcut multe minuni în numele lui Isus. – Imagine 7
8
Evreii din Africa de Nord, care nu au crezut în faptul că Isus a înviat, au început să se certe cu Ştefan, însă Duhul Sfânt l-a ajutat să le dea răspunsuri înţelepte la provocări. – Imagine 8
9
În secret, aceşti evrei au pus pe alţii să zică lucruri mincinoase, spunând: – Noi l-am auzit pe Ştefan spunând cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise şi lui Dumnezeu. – Imagine 9
10
Astfel au pus mâna pe Ştefan, şi l-au dus în faţa sinedriului. – Imagine 10
11
Conspiratorii l-au acuzat mincinos şi în continuare: – Omul acesta nu încetează să vorbească împotriva templului şi a legii. L-am auzit spunând că Isus din Nazaret va distruge locul acesta, şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. – Imagine 11
12
Conducătorii evreilor s-au uitat cu gravitate la Ştefan, şi au văzut faţa lui ca faţa unui înger. – Aceste lucruri sunt adevărate? – a întrebat Marele Preot. – Imagine 12
13
Ştefan a vorbit despre cum evreii au refuzat să-l asculte pe Moise şi pe profeţi, care au vestit că Dumnezeu va trimite un Mântuitor. Apoi ei L-au trădat şi L-au ucis pe Isus, Mântuitorul trimis de Dumnezeu. Conducătorii poporului s-au înfuriat într-atât încât au scrâşnit din dinţi. – Imagine 13
14
Ştefan, fiind plin de Duhul Sfânt, şi-a ridicat ochii spre cer, şi a văzut slava lui Dumnezeu şi a spus: – Iată, văd cerurile deschise şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu. Conducătorii evreilor şiau astupat urechile, au început să strige cu glas tare, au năvălit asupra lui Ştefan, şi l-au târât afară din oraş. – Imagine 14
15
Şi-au luat jos hainele, şi le-au pus la picioarele unui om numit Saul. Apoi au început să arunce cu pietre în Ştefan. – Imagine 15
16
În timp ce ei aruncau cu pietre, Ştefan s-a rugat: – Doamne Isuse, primeşte duhul meu! După aceea a căzut în genunchi, şi a strigat cu glas tare: – Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta! – Imagine 16
17
Şi spunând aceasta, duhul lui s-a depărtat la Isus. El a fost primul creştin devenit martir. – Imagine 17
18
Imagine 18