Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
În timp ce oamenii s-au tot mutat spre est, au găsit o câmpie în Babilon, şi s-au aşezat acolo. Toţi aveau o singură limbă, şi s-au înţeles. – Imagine 1
2
O dată au declarat mândru: – Să ne facem un nume, şi să clădim un oraş cu un turn, al cărui vârf să atingă cerul. Au făcut cărămizi şi au folosit smoală ca mortar. – Imagine 2
3
Dumnezeu a văzut felul în care aceştia au lucrat împreună pentru a-şi implementa planul, şi a decis să pună capăt acestui clădit în aşa fel încât le-a încurcat limba, ca să nu mai poată comunica. – Imagine 3
4
Muncitorii au început să vorbească în limbi diferite, şi nu au mai putut munci împreună. – Imagine 4
5
Clăditul s-a oprit, iar grupurile de oameni sau împrăştiat să trăiască pe toată faţa pământului. – Imagine 5
6
Imagine 6