Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate

Parabola sclavului neiertător

Pilda lui Isus despre sclavul nemilostiv
Contribuit de Sweet Publishing
1
Petru a venit la Isus şi L-a întrebat: – Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu, care păcătuieşte împotriva mea? Chiar şi de şapte ori? – Imagine 1
2
Isus i-a răspuns: – Nu numai de şapte ori, ci de şaptezeci de ori câte şapte. Apoi a zis următoarea parabolă: – Imagine 2
3
Un rege a vrut să se socotească cu sclavii săi. Au adus un bărbat, care-i datora zece mii de talanţi, şi fiindcă navea cu ce plăti, regele a poruncit să-l vândă pe el, pe soţia şi copiii lui şi tot ce avea. – Imagine 3
4
Sclavul a căzut pe genunchi: – Te rog, ai răbdare cu mine, – i s-a închinat, – îţi voi plăti totul. – Imagine 4
5
Stăpânul a avut milă de el, i-a iertat datoria şi i-a dat drumul. – Imagine 5
6
Dar ieşind afară, sclavul a întâlnit pe unul dintre ceilalţi sclavi, care îi datora o sută de dinari. – Imagine 6
7
A pus mâna pe el şi l-a strâns pe gât, strigând: – Plăteşte-mi ce eşti dator! Bărbatul a căzut pe genunchi şi l-a rugat: – Mai ai răbdare cu mine şi îţi voi plăti totul. – Imagine 7
8
Sclavul l-a refuzat şi l-a dus în închisoare până când va plăti datoria. – Imagine 8
9
Când ceilalţi sclavi au văzut cele întâmplate, sau dus întristaţi la rege şi i-au spus toate cele petrecute. – Imagine 9
10
Stăpânul a chemat sclavul şi i-a zis: – Sclav viclean! Eu ţiam iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu trebuia să ai şi tu milă de cel care este sclav cu tine? – Imagine 10
11
Regele s-a înfuriat şi l-a dat pe mâna temnicerilor până va plăti tot ce datora. – Imagine 11
12
– Tot aşa vă va face Tatăl Meu cel ceresc, dacă voi nu iertaţi din toată inima greşelile fraţilor voştri, – spuse Isus. – Imagine 12
13
Imagine 13