Folosim cookie-uri pentru a colecta statistici generale despre vizitatori, dar nu colectăm informații personale. Politica de confidentialitate
1
Isus stătea în templul din Ierusalim, în faţa vistieriei, unde oamenii îşi dădeau oferirile. Se uita la oameni, care puneau banii în urnele, care aveau nişte pâlnii mari, şi a auzit monedele căzând în urnele largi. (Erau 13 de urne cu astfel de „pâlnii” pentru darurile oferite în templu.) – Imagine 1
2
Mulţi oameni bogaţi au făcut un spectacol din felul în care dădeau nişte monede de aur sau sume mari de bani. (Cu o altă ocazie Isus a vorbit despre ipocriţi, care „sun trompeta” înainte de a oferi dărnicia – Matei 6:2.) – Imagine 2
3
A venit şi o văduvă săracă, şi a aruncat două monede mici de cupru – o sumă foarte mică de bani. (Această monedă fusese numită „lepton”, şi era moneda cu cea mai mică valoare existentă în circulaţie. Femeia putea să dea un lepton, însă ea a dat doi.) – Imagine 3
4
Isus şi-a chemat ucenicii şi le-a zis: – Această văduvă săracă a pus mai mult în vistierie, decât toţi ceilalţi, – spuse. – Imagine 4
5
– Ceilalţi au dat din bogăţia lor, ea însă a dat din sărăcia ei tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese pentru trai. – Imagine 5
6
Imagine 6